Loading...

Dilatasyon

Dilatasyon

Bitişik ve birbirinden bağımsız olarak inşa edilen yapıların arasında bırakılan boşluktur. Yapıladaki hareketlilik sonucu geniş oturumlu yapıların tamamının bu hareketten etkilenip hasar görmesini engellemek yada hasarı en aza indirgemek için yapılan yatay ve düşey dilatasyon derzlerdir. Yapının oluşturulacağı zemin ve kullanım şekline bağlı olarak dilatasyon farklılık gösterir. Zemindeki hareketlerden ve genleşmelerden yapının etkilenmemesi ve tamamının hasar görmemesi için belli uzunluktan sonra yapı bir bütün olmaktan çıkarılıp bağımsız iki yapı olarak inşaa edilmelidir. Farklı yükseklikteki binalarda ağırlık ve zemin etüdü farkından dolayı oturmalar farklı olacağından dilatasyon derzi bırakılır.Bırakılan dilatasyon derz yerine kapak dilatasyon profili,kaplama altı dilatasyon profili,kaplama üstü dilatasyon profili ve köşe dilatasyon profilleri kullanılır.